Tuyển dụng

http://cameragiamsat24h.com.vn/

NHẬN THANH TOÁN

1. Camera 24h- Hà Nội

Địa chỉ : HH1A - Linh Đàm - Hoàng Mai - TP Hà Nội

Bản đồ đường đi

Hotline: 0988 658 855

2. Camera 24h-Thái Bình

Địa chỉ : X3 Tiền Hải -TP Thái Bình

Bản đồ đường đi

Hotline: 0166 369 3371

 

3. Camera 24h- Thanh Hóa 

Địa chỉ : Số 2 Triệu Sơn - Thanh Hóa

Bản đồ đường đi

Hotline: 0984 150 121

4. Camera 24h- Hà Nội CN2 

Địa chỉ : Số 8 Yên Thường - Gia Lâm - Hà Nội

Bản đồ đường đi

Hotline: 0988 658 855